श्री राम नाम तारक (Shri Rama Nama Tarakam)

jambh bhakti logo

राम राम राम राम नाम तारकम्
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

राम राम राम राम नाम तारकम्
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्
जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्
जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम्

शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्
शङ्करादि सेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्

राम राम राम राम नाम तारकम्
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्
वीरशूर वन्दितं रावणादि नाशकम्

महामंत्र शिवजी का, हमें प्यारा लागे: भजन (Mahamantra Shivji Ka Hame Pyara Lage)

होली खेलन आयो श्याम, आज: होली भजन (Holi Khelan Aayo Shyam, Aaj)

छठ पूजा: हो दीनानाथ - छठ पूजा गीत (Chhat Puja: Ho Deenanath Chhath Puja Songs)

आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्
आञ्जनेय जीवनाम राजमन्त्र रुपकम्

राम राम राम राम नाम तारकम्
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायकम्

मंत्र: श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे

Picture of Sandeep Bishnoi

Sandeep Bishnoi

Leave a Comment