साखी – आये म्हारे जम्भ गुरु जगदीश,साखी – निवण करू गुरु जम्भने,साखी – साधे मोमणे कीयो रे इलोच

         साखी – आये म्हारे जम्भ गुरु जगदीश प्रातःकाल- आये म्हारे जंभ गुरू जगदीश ।    …